Přehled očkování do AustrálieŽlutá zimnice Doporučené očkování. Význam: povinné očkování všech osob, které přijíždějí ze zemí s výskytem žluté zimnice. Podle WHO se doporučuje všem cestovatelům, kteří plnují pobyt ve volné přírodě, mimo města.
Očkování se provádí podáním 1 dávky vakcíny minimálně 10 dní před cestou.
Očkování se doporučuje osobám starším 9 měsíců.
!!! POZOR: VYŽADOVÁNA CERTIFIKACE !!! - vyžadována od všech cestovatelů přijíždějících z oblastí s výskytem žluté zimnice.
Hepatitida A Doporučené očkování. Význam: ochrana před nákazou v oblastech s neznámou hygienickou úrovní. Očkování jednou dávkou vakcíny zhruba 1 měsíc před cestou.
Hepatitida B Nepožaduje se Význam: pouze tehdy, existuje-li reálné riziko přenosu infekce krví nebo riziko pohlavním přenosem. Očkování lze provést podle zrychleného schématu a to podáním 3 dávek během 3 týdnů, poslední dávka by měla být podána minimálně 1 měsíc před cestou.
Břišní tyfus Nepožaduje se.
Japonská encefalitida Doporučené očkování. Význam: zejména v případě pobytu ve volné přírodě v endemických oblastech. Očkování se provádí podáním 2 dávek vakcíny v 1-2 týdenním intervalu, minimálně 14 dní před cestou. Výskyt jen na ostrově Torres.
Záškrt Doporučuje se zkontrolovat stav očkování proti záškrtu a případně si nechat aplikovat 3 dávky vakcíny proti záškrtu (dětskou nebo dospělou podle věku) v intervalu 6 týdnů a 6 měsíců mezi následujícími dávkami. Je-li třeba je možné očkování zrychlit podáním 3 dávek v intervalu 1 měsíce. V nouzovém případě lze považovat první 2 dávky za dostatečně ochranné a 3. dávku je možné aplikovat až po příjezdu nebo v době pobytu.
Tetanus Doporučené očkování. Význam: existence vysokého rizika nákazy při poranění o neznámý předmět. Před cestou je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti tetanu a v případě, že očkování bylo provedeno před 10-15 lety, je vhodné si nechat podat alespoň jednu dávku tetanické vakcíny (jako přeočkování). Pokud poslední dávka byla podána před více než 15 lety, je třeba se nechat znovu očkovat 3 dávkami. Zrychlené očkování proti tetanu je možné provést podáním 2 dávek po 1 mesíci (před cestou) a 3. dávku po 6 měsících (tj. např. po návratu). Již 2 dávky dostatečně účinně ochrání před možnou nákazou.
Klíšťová encefalitida Nepožaduje se.
Meningokoková meningitida Nepožaduje se.
Cholera Nepožaduje se.
Vzteklina Nepožaduje se.
Dětská přenosná obrna Nepožaduje se.

Malárie - sezóna: Nevyskytuje se

Zvláštní infekční rizika
perorální: Infekční průjmovitá onemocnění
Hepatitida typu A
členovci: Epidemická polyartritida (Ross-River) - prosine-Červenec; především pobřeží
Japonská encefalitida - Prosinec-Červen, jen ostrov Torres
Murray Valley / Kunjin virus - prosienc-červen, sporadicky na ostrovech (severní oblasti, západní Austrálie, Queensland)
Horečka dengue
Skvrnitý tyfus, (blechy, vši) - sporadicky na severu
Lymeská borelióza
ostatní: Venerické infekce