DEMOGRAFIE, NÁROD A KULTURA AUSTRÁLIE


Demografie

Australská populace roste ročně o 1,2 až 1,3% a oficiálně dosáhla 20 miliónů lidí 4. prosince 2003. Austrálie je 52. nejlidnatější země světa a její populace je charakterizována jako široce homogenní, městská a převážně křesťanská. Většina dat zde byla převzata z Australian Bureau of Statistics (ABS) ze sčítání lidu. To poslední se uskutečnilo 8.8.2006 (koná se každých 5 let). Předpokládá se, že 24.12.2006 dosáhla populace 20 721 793 lidí.

Věková struktura obyvatelstva:

    0-14 let: 19,6%  (muži 2 031 313 / ženy 1 936 802)
    15-64 let: 67,3%  (muži 6 881 863 / ženy 6 764 709)
    65 let a více: 13,1%  (muži 1 170 589 / ženy 1 478 806) (2006)


Hustota populace v Austrálii:

Průměrná délka života je u žen 83,5 let, u mužů 78,5 let. 76,9% obyvatel Austrálie jsou rození Australané, zbylých 23,1% lidé narození mimo Austrálii. Z toho:

Velká Británie 5,8%; Nový Zéland 2,0%; Itálie 1,2%; Vietnam 0,9%; bývalá Jugoslávie 0,9%; Čína 0,8%; Řecko 0,7%; Německo 0,6%; Filipíny 0,6%; Indie 0,5%; Nizozemsko 0,5%.


Růst populace je založen na těchto odhadech z prosince 2006:

- každou minutu a 59 sekund jedno narozené dítě,
- každé 3 minuty a 54 sekund jedno úmrtí,
- každé 4 min. a 47 sek. jeden legální imigrant, což vede k tomu, že
- každé 2 min. a 12 sek. přibude jeden obyvatel Austrálie.

Graf nárůstu počtu obyvatel:


Změna v rychlosti přírůstku populace měla různé příčiny. Např. první velký nárust obyvatelstva nastal kolem roku 1851 při vypuknutí zlaté horečky, kdy do Austrálie přijíždělo plno nových osadníků.. Za velké ekonomické krize zvané Velká deprese ve 30. letech klesl přirozený nárůst obyvatelstva 2-3x od vzniku australské federace v roce 1901. Po druhé světové válce se v důsledku tzv. baby boomu, kdy se do Austrálie, která byla na vítězné straně, navrátili muži z války a měli děti, zvýšil přirozený nárůst opět asi 2x. To trvalo zhruba do počátku 60. let. Pak došlo opět ke zvratu v důsledku klesající fertility, která trvá až dodnes. Tím došlo znovu k poklesu asi na polovinu. KLesající fertilita spolu s vymíráním stárnoucí populace povede podle odhadů ABS k zastavení růstu populace a dokonce k jejímu snižování, a to do poloviny 30. let 21. století. Pro porovnání, při vzniku australské federace byl nárůst průměrně kolem 15 dětí na 1000 obyvatel, kdežto v roce 2006 to byly necelé 2 děti.

Etnické skupiny:

     Australský národ reprezentuje mnoho etnických skupin. Počet bílých Australanů (angl. Caucasians) dosáhl vrcholu v roce 2005 hodnotou 92%, ale do roku 2050 se předpokládá jejich pokles až na 89%. V Austrálii je pravděpodobně největší populace bílých obyvatel pocházejících z Evropy. Mezi nimi převládají potomci Angličanů, Skotů, Irů a Welšanů, ale jsou znatelné také velké přistěhovalecké vlny Holanďanů, balkánských Slovanů, Italů, Portugalců a obyvatel východní Evropy z let 1940 až 1970. Jejich druhá generace se asimilovala do původního anglo-australského obyvatelstva, ale stále můžeme najít kulturní tradice a etnické komunity v městských částech Sydney a Melbourne.
     Azijští Australané jsou druhou největší skupinou obyvatel Austrálie, a také nejrychleji rostoucí. V dubnu 2006 tvořili 8% populace. Většina azijských Australanů jsou potomci imigrantů, kteří do Austrálie přišli po roce 1970, ale pár australských Číňanů je již třetí nebo čtvrtá generace těch, kteří přišli do Austrálie koncem 19. století během zlaté horečky. Co se týče domorodců, jsou nejmenší skupinou. Tvoří asi 2% obyvatelstva:

Při sčítání lidu v roce 2001 uvedlo 366 436 respondentů, že jsou domorodci (angl. Aboriginals) - 2,07% dotázaných, 26 088 je z ostrovů v Torresově průlivu - 0,15% a 17 636 uvedlo, že jsou jak domorodci, tak z ostrovů v Torresově průlivu - 0,10%.

Náboženství a církevní příslušnost:

Do příchodu Evropanů měli australští domorodci své vlastní náboženské systémy, které byly animistické, věřili v duchy za silami přírody a ve vliv spirituálních bytostí a svých předků. Více o náboženství domorodců. Poměr církevního příslušenství u bílých Australanů je následující: římskokatolická církev 26,6%; anglikánská 20,7%; jiná křesťanská 20,7%; buddhisté 2,1%; muslimové 1,5%; židé 0,4%; jiné O,8%; bez vyznání 15,5%, neuvedeno 11,7%. Stejně ale jako v mnoha západních zemích, skutečná účast na bohoslužbách neodpovídá statistikám podle Australian Bureau of Statistics. Ve skutečnosti navštíví týdně bohoslužby křesťanské církve jen 1, 5 miliónu lidí, což je jen asi 7,5% populace.

Národ a kultura

Kultura australských domorodců viz Domorodci.