GeografieAustrálie je kontinent v Oceánii mezi indickým a jižním tichým oceánem 27° jižní šířky a 144° východní délky. Rozloha 7 686 850 miliónů km2 (včetně Lord Howe Island a Macquarie Island) činí Austrálii šestou největší zemí co do rozlohy hned po Rusku, Kanadě, Číně, Spojených státech a Brazílii. Austrálie je nejmenší kontinent a rozlohou se blíží USA bez Aljašky. Austrálie má pobřeží o délce 25 760 a nesousedí s jedinou zemí. Hned po Antarktidě to je nejsušší kontinent – pevnina tvoří 99% území a voda zbylé 1%!

Na severu jsou deštné pralesy a rozlehlé pláně, sněhová pole na jihovýchodě, poušť ve středu a úrodné nížiny na východě, jihu a jihozápadě. V Austrálii se vyskytují téměř všechny klimatické oblasti. Zhruba jedna třetina země leží v tropech. Např. Queensland zabírající severovýchodní část Austrálie se táhne z tropů až do mírného pásma. Vrcholek queenslandského Cape York je nejsevernější bod celého kontinentu (10°41' jižní šířky) a nejseverněji položené město je Thursday Island.

Mapa klimatických zón Austrálie: (klikněte pro zvětšení)

Kontinent je jednou z nejstarších pozemských mas – kontinentální kamenné podloží odhalené erozí je více než 3,8 miliardy staré – a je nejplošším kontinentem z důvodu polohy blízko středu tektonické desky, jež je součástí desky indo-australské. Austrálie je tak jediným kontinentem bez současné vulkanické činnosti – poslední erupce se odehrála před 1400 lety u Mt. Gambie. Průměrné vyvýšení je méně než 300 metrů nad mořem, oproti světovému průměru 700 metrů. Australské Alpy na jihovýchodě jsou nejvyšší oblastí v Austrálii, nejvyšší hora je Mount Kosciusko s výškou 2 228 metrů nad mořem. Nejnižší bod v Austrálii je Lake Eyre, jež leží 15 metrů pod hladinou moře (-15 m AHD) a je to fokální bod celé Lake Eyre Basin. Je to zároveň největší australské jezero. Leží v poušti severní části South Australia.

Topografická mapa: (klikněte pro zvětšení)

Více než jedna pětina kontinentu je poušť a více než dvě třetiny jsou klasifikovány jako aridní nebo semiaridní, a tedy nevhodné k osídlení (40% země pokrývají písečné duny). Pouze jihovýchodní a trochu i jihozápadní kout Austrálie leží v mírném pásu a obsahuje aspoň částečně úrodnou půdu. Půda v ostatních oblastech je pustošena zvyšující se úrovní salinity a dezertifikace. Co se týče hydrologie Austrálie, tak důležitou roli hraje Graet Artesian Basin, jež je důležitým zdrojem vody v Austrálii a je to zároveň největší a nejhlubší pánev na světě. Dešťové srážky jsou velice variabilní (roční srážky v poušti činí méně než 250 mm a v semiaridních oblastech naprší ročně jen něco mezi 250 a 500 mm) a časté jsou sucha trvající i několik měsíců. V sušších oblastech se sporadicky vyskytují písečné bouře a celá oblast Austrálie je náchylná i na občasná tornáda. Velmi časté jsou požáry buše. Nejdelší australskou řekou je Murray River, resp. je druhou nejdelší od svého pramene v Australaských Alpách (celkem 2 575 km) a nejdelší je spolu se svým přítokem Darling River, která se vléva do Murray asi ve dvou třetinách toku vlastni Murray. Celý tento řiční systém je dlouhý 3 750 km a odvodňuje vnitrozemí Viktorie, New South Wales a jihu Queenslandu. Ústí do Indického oceánu.

Satelitní mapa: (klikněte pro zvětšení)
Nebo zde pro formát 5250x4320 px (1803 KB)

Pozice Austrálie převážně v tropech a subtropech a chladné mořské proudy u západního pobřeží způsobují pouštní a aridní charakter celé západní a střední části Austrálie. Dezertifikace je zde podle odborníků také zapříčiněna běžným vypalováním porostů původními přistěhovalci už někdy před 50 000 lety. To mělo totiž za následek zabránění monsunům v dosažení vnitrozemí. Nejchladnější oblasti jsou na vysočině a náhorních plošinách Tasmánie a jihovýchodní kout pevniny kontinentu. Nejvyšší zaznamenaná teplota byla 53 °C v Cloncurry v Queenslandu v roce 1889.

Geologická mapa: (klikněte pro zvětšení)

Využití země je následující: orná půda 6%, trvalé pastviny 54%, lesy a buš 19%, ostatní 21%.

Seismologická mapa: (klikněte pro zvětšení)