Australští domorodci
(aboriginci)
Historie

Viz historie osídlování Austrálie.

Jazyk


Před příchodem Evropanů existovalo v Austrálii kolem 250 domorodých jazyků s asi 700 dialekty. Předpokládá se, že se všechny jazyky vyvinuly z jedné jazykové rodiny v průběhu přesunu domorodců přes kontinent a při tvoření nových skupin. Spousta slov se opakuje ve všech kmenech po celém kontinentě, jako např. jina (noha), mala (ruka); existují dokonce podobnosti v gramatické struktuře. Dodnes zůstala v Austrálii více než stovka rozdílných domorodých jazyků, z nichž většina má ještě spoustou dialektů. Jazyky se zde pohybují se skupinami, tzn. že i rostou. Potom ty silnější mohou nahradit slabší. Většina domorodých jazyků má kolem 10 000 slov. Mnoho z nich má spojitost se vztahem domorodců k přírodě. Např. dialekt Pintupi ze západní pouště má 18 výrazů pro díru(!!): mravenčí díra, králičí nora, díra vyhrabaná goanou, doupata malých zvířat atd. Tradičně umí také všichni dospělí domorodci pojmenovat stovky rostlin a živočichů. Tucty slov byly přejaty do angličtiny (barramundi, boomerang, budgerigar, brolga, coolabah, corroboree, dingo, galah, jarrah, kangaroo, kookaburra, mallee, mulga, perentie, guandong, wallabi, yakka). Na druhé straně také domorodci přejali některá slova z angličtiny. Např. taraka (truck = náklaďák), tiipii (TV), riipula (rifle = puška), ruuta (road = cesta). Samozřejmě si je upravili pro potřeby jejich gramatického systému. Nový domorodý jazyk Kriol se vyvinul po příjezdu Evropanů do Austrálie. Je používán v severní Austrálii. Pro mnoho mladých domorodců se stal rodným jazykem. Obsahuje mnoho slov původem z Angličtiny. Např. z anglické věty He was amazed (Byl udivený) vzniklo domorodé I bin luk kwesjinmak v Kriolštině (žádnou podobnost v tom však nevidím... :). Je také zajímavé, že lingvistici objevili v jazyce domorodců jisté jazykové registry, což jsou různé druhy řeči pro různé životní události, např. jinak hovoří ke svým příbuzným, jinak k cizincům, jinak při obřadech... Nejlépe prozkoumaným jazykem domorodců je Pitjantjatjara, což je dialekt největší jazykové skupiny zvané jazyky západní pouště. Tyto jazyky jsou hojně rozšířeny ve střední Austrálii, a to zhruba 1000 km na severo-západ od Alice Springs dolů až skoro k Velké australské zátoce; a od východu, kde sahají téměř k hranicím Queenslandu, na západ, zhruba 1000 km západně od hranic Západní Austrálie se Severním teritoriem. Lidé mluvící těmito jazyky sebe sami nazývají Anangu. Pitjantjatjara sice není tradičním jazykem v Alice Springs, přesto je zde a na západ od ní často slyšet, především v komunitách. Mnohem více je používán v komunitách kolem Uluru na východ k začátku Simpsonovy pouště. Pitjantjatjara znamená dialekt, který má slovo pitjantja, což je forma slovesa "přijít", a tjara, což znamená "mít". Jiné dialekty používají jiná slova místo pitjantja, např. lidé mluvící jazykem Yankunytjatjara používají slovo yankunytja. Přestože zde existují tyto rozdíly, jsou Pitjantjatjara a Yankunytjatjara styly identické, a i jejich slova jsou přinejmenším velice podobná. Domorodá kultura je tradičně předávána ústně, zapisovat začali až po příchodu evropanů. Mnoho jazyků zaniklo, když byly některé domorodé kmeny nelítostně vyhubeny, nebo prostě vymřely. Jazyk Pitjantjatjara byl kompletně přeložen ve třicátých letech 19. století ve městě Ernabella v Jižní Austrálii z důvodu překladu bible a dvojjazyčného vzdělání. Dnes již existuje standardizovaný systém fonetického přepisu. Jako mnoho domorodých jazyků, Pitjantjatjara má 3 samohlásky: a, i, u, které mají ještě svoji dlouhou podobu, která se zapisuje zdvojením těchto samohlásek. Př. kaanka (vrána), nyii-nyii (druh pěnkavy), uulinayi (česat). Dále je v Pitjantjatjara 17 souhlásek: p, m, w, tj, ny, ly, y, t, n, l, r, t, n, l, r, k, ng. Podtrřené souhlásky jsou tzv. retroflexivní, což znamená, že při jejich výslovnosti je jazyk stočen zpět. Takže pokud říkáte např. slovo mina, (paže), musíte stočit jazyk při vyslovování písmene n. Když se vám to nepovede, řeknete slovo mina, což znamená voda! Zde je pár slov a frází z jazyka kmene Anangu z jihu Severního Teritoria, severu Jižní Austrálie a jiho-východu Západní Austrálie:

uwa ano
wiya ne
munta promiňte
munta, ngayulu ngurpa promiňte, já ne (př. nekouřím)
palya OK, bez obav
nyunta palya jste v pořádku?
kaapi yaaltji kde můžeme najít vodu?
nyuntu kaapi kanyini máte nějakou vodu?
nyuntu kaapi/ petrol pulka-tjara máte hodně vody/ benzínu?
pikatjara nemoc, být někomu špatně
yaalara kdy?
yaaltjingka

Umění


Sociologie kmenů